ดอกสีทอง


1

ก้อคำด่าเเหละเเต่ทำหั้ยมันเพราะหน่อย

อิดอกสีทองเอ้ย


เสนอนิยามใหม่

ดอกสีทอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง