นิยามที่ดีที่สุด
ดอกสีทอง

ก้อคำด่าเเหละเเต่ทำหั้ยมันเพราะหน่อย


อิดอกสีทองเอ้ย