ดอกจามร


1

เกย์ตูดแห่งชาติไทย

นายดอกจามรจริงๆเบย


เสนอนิยามใหม่

ดอกจามร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง