นิยามที่ดีที่สุด
ดอกจามร

เกย์ตูดแห่งชาติไทย


นายดอกจามรจริงๆเบย