ดีหลายเท่าเสนอนิยามใหม่

ดีหลายเท่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง