นิยามที่ดีที่สุด
ดีหลายเท่า

มีที่มาจาก "สามแยกปากหวาน"
ใช้พูดชื่นชมบุคคล


เธอเนี่ยดีหลายเท่าเลยนะ