นิยามที่ดีที่สุด
ดส

ดิสสด
ดิส=รูป
สด=สดๆร้อนๆ,เมื้อกี๊
ประมานว่า รูปนี้ ถ่ายเมื่อตะเกี้ย!!


นางAถ่ายรูปปุ๊บ ลงเฟซบุ๊คปั๊บ แล้วบรรยายภาพว่า'ดส. อิอิ'