ดิส


0

คนที่น่ารักที่สู้ดดดดดด

ดิสกินข้าว = คนที่น่ารักที่สู้ดดดดดกินข้าว


0

= distributor = a person who distributes products
= ผู้จัดจำหน่าย [distribute = vt. แจก, แบ่งสรรปันส่วน, แพร่, กระจาย, จำหน่าย]

ฉันเป็นคนคนที่กำลังเรียนอยู่ อายุก้อแค่19 มันบอกว่ามีตำแหน่งทำงานให้เรียก ก้อไม่รู้หลอกว่าต้องเสียตังลงทุน ฉันก้อบอกพี่เค้าว่าเปงดิสก่อนได้มั้ย เพราะดิสเปงขั้นตำสุด มันก้อไม่เอาเพราะได้ตังน้อยมั่ง มันบอกว่าต้องเปงซุปเปอร์ไวเซอร์


เสนอนิยามใหม่

ดิส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง