ดาวพระศุกร์ ก้าวมหัศจรรย์


1

น้องชายของหนูอิมอิม ก้าวมหัศจรรย์

ดาวพระศุกร์มีที่มาจากไหนว่ะ


เสนอนิยามใหม่

ดาวพระศุกร์ ก้าวมหัศจรรย์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง