นิยามที่ดีที่สุด
ดาวพระศุกร์ ก้าวมหัศจรรย์

น้องชายของหนูอิมอิม ก้าวมหัศจรรย์


ดาวพระศุกร์มีที่มาจากไหนว่ะ