นิยามที่ดีที่สุด
เดส

ใช้ลงท้ายคำด่าผู้หญิง เช่น อีดวกเดส


อีชะนีเดส