เดส


1

ใช้ลงท้ายคำด่าผู้หญิง เช่น อีดวกเดส

อีชะนีเดส


เสนอนิยามใหม่

เดส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง