นิยามที่ดีที่สุด
ดอกส์

เป็นขั้นกว่าของคำว่า ดอก ที่มาจากคำด่าว่า
ดอกทอง อีกทีหนึ่ง


ลุงมอดแม่งชอบทำตัวดอกส์ ๆ

ดอกส์

คำด่าที่นิยมลงท้ายด้วยความหงุดหงิด


ทำไมมึงโง่ยังงี้ ดอกส์

ดอกส์

ดอกส์ผักกาด......!!


อาลาเร่ หลงเข้ามาโถ่...ดอกส์ผักกาด!!