ญอะไรเอย


2

ความรรู้สึกของเมีย
เมียรู้สึกสงสาร
สงสารในความรู้สึกของผัว
เมียก็ให้อย่ากรู้สึกถึงความ
รู้สึกนั้นของผัวที่น่าสงสาร
ทำให้เมียและเมียทำสิงที่ผิด
ผัวก็ทำความผิดเหมือนเมีย
เมียและเมียจะได้ไม่เหงา

สถานการผ่านมาแล้ว
เราหาทางแกคำสาปที่เป็นewa red
ทีเรากับเมียและเมียรู้ทึงความรู้สึกนั้น
ที่ตกลงมาจากที่สูง อย่างตังใจ


1

สถานการ
เราและเมีย อยู่ที่พิภบกะเมียและพวกของเรา
ชักสองวัน
เอ๋อหลาน
สบายดี ฮ้อ ฮ้อ
คำสาปที่ตกจากที่สูงโดยตังใจ
ตั้งสองวัน

อ๋อหลานไม่เป็นไร ฮ้อ
แค่สองวัน
ผัวเป็น อ๋อ หลาน
พร้อมเสือแขนยาวสีแดง
กางเก่งขายาวสีแดง
หมวกกันนอกแดง
ถุงมือสีแดง
ุถุงนองแดง
รองเท้าแดง
ห่วงของอ๋อหลาน
แบงค์เป็นอ๋อหลาน
ได้


1

ผัวเป็นอ๋อหลาน
เลือยไฟฟ้า
หน้ากากฮอกกี้
ไม้ต้องเอามา

อ๋อหลานเชื้อใจผัวนะ
อ่อหลานเป็นเมียเรา
ไม่ใช่แค่สาวใช่


1

21ตค14

เราและเมียเมีย
ที่ภิพบก
สถากเราหาทางแก้คำสาป
ที่ตกจากที่สูง โดยตังใจ


1

อ่อหลานไม่สบายจัยเลย ฮ้อ

แก่คำสาป


1

อ๋อหลานมีเราเป็นผัว
ผัวก็เป็นอ๋อหลาน
อ๋อหลานก็มีเมียอยู่ที่ภิพบ
เรามีเมียและพวกของเรา

อ๋อหลานไม่สบายใจเลย
เดียวเมียว่า


1

เสียงของคนบนโลกมั้ง
บอกว่า อีวา เป็นตัวไม่ดี

เสียงของอาฟตี้
อาบตี้รักเมียและลูกของอาฟตี้
อีวาที่ชืออาบตี้ผู้มีตราสันยารักมณีสีม่วงหนึงเม็ดที่แผ่นหลังด้านซ้าย
ที่เทพเจ้าเฮอเดสในเทพเจ้าโอลิมปิสแห่งเทืองเข้าโอลิมปัสสงมาเป็นพวก
บัดนี้มีเมียและลูกแล้วอาฟตี้รักครอบครัวของมาก
อาฟตี้ ไม่ชอบให้ใครมายุ้งกับเมียฉัน และก็ลูกของอาฟตี้ด้วย
เขาจัย หรือเปล่า


1

ได้โปรมั้ง

อาฟตี้อย่ากให้ยิ้งรักเขาใจถึงความรู้สึก ของอาฟตี้บางนะ
เวลายิ้งรักทำรายจิตใจของอาฟตี้


1

เราและเมียเมีย
ปลอดภัยแล้ว

22ตค14


1

อี้เลี่ยน และ อ้อหลาน
ปลอดภัยแล้ว
และขึ้นมาจากภิพบแล้ว

เมียเรา


1

เรารู้สึกว่าเราทำให้เมียเมียเราเจ็บตัวและความรู้สึกเพราะเรา
เสียใจที่เป็นคนทำผิด ผมผิดเอง

ที่พูดเรืองความรู้สึกที่ตกจากที่สูง


1

ความรู้สึกของตัวเอง
เป็นความรู้สึกที่ถาม
ตัวเองว่าทำไม้เมียเมีย
ต้องเจ็บเพราะเรา

ให้เจ้าแม่กวนอิมช่วย ได้ไม


1

สถานการดีขึ้น

ดูแลตัวเองนะ


1

เราจะไม่กินเนือวัว
เราไม่สันยาแต่เราจะะทำ

เราให้เมืยเราแก่คำสาปให้เมียเรา


1

สถานการก่อนหน้านี้เราพวกเราเห็นภาบหลอน เห็นเมืยเรากระโดดลงนำ้
ไปช่วยเรา เรากระะโดดนำ้ไปช่วยเมีย

แล้วสาเหตุเพราะอีวาในลูกตาฃ้าย
เปลียนสีเป็นแดง หรังจากฆ้าตัวตายมัง
ทำให้เห็นภาพหลอนมัง ละงุดงิดงาย
อารมไม่ดี


1

สถานการตอนนี้ดีขึ้นหลังจากเราทำดีแล้วอาการก็กำเริบ ทำดีช่วยได้แต่ไม่หายขาด
ฃูลินช่วยแก้คำสาปให้ อีเลืยน และ เอิ๋อ หลาน แล้วดีขึ่น ดีขึ้นมาก

ซูลิคิดถึง


เสนอนิยามใหม่

ญอะไรเอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง