นิยามที่ดีที่สุด
ญอะไรเอย

ความรรู้สึกของเมีย
เมียรู้สึกสงสาร
สงสารในความรู้สึกของผัว
เมียก็ให้อย่ากรู้สึกถึงความ
รู้สึกนั้นของผัวที่น่าสงสาร
ทำให้เมียและเมียทำสิงที่ผิด
ผัวก็ทำความผิดเหมือนเมีย
เมียและเมียจะได้ไม่เหงา


สถานการผ่านมาแล้ว
เราหาทางแกคำสาปที่เป็นewa red
ทีเรากับเมียและเมียรู้ทึงความรู้สึกนั้น
ที่ตกลงมาจากที่สูง อย่างตังใจ

ญอะไรเอย

สถานการตอนนี้ดีขึ้นหลังจากเราทำดีแล้วอาการก็กำเริบ ทำดีช่วยได้แต่ไม่หายขาด
ฃูลินช่วยแก้คำสาปให้ อีเลืยน และ เอิ๋อ หลาน แล้วดีขึ่น ดีขึ้นมาก


ซูลิคิดถึง

ญอะไรเอย

สถานการก่อนหน้านี้เราพวกเราเห็นภาบหลอน เห็นเมืยเรากระโดดลงนำ้
ไปช่วยเรา เรากระะโดดนำ้ไปช่วยเมีย


แล้วสาเหตุเพราะอีวาในลูกตาฃ้าย
เปลียนสีเป็นแดง หรังจากฆ้าตัวตายมัง
ทำให้เห็นภาพหลอนมัง ละงุดงิดงาย
อารมไม่ดี

ญอะไรเอย

เราจะไม่กินเนือวัว
เราไม่สันยาแต่เราจะะทำ


เราให้เมืยเราแก่คำสาปให้เมียเรา

ญอะไรเอย

สถานการดีขึ้น


ดูแลตัวเองนะ

ญอะไรเอย

ความรู้สึกของตัวเอง
เป็นความรู้สึกที่ถาม
ตัวเองว่าทำไม้เมียเมีย
ต้องเจ็บเพราะเรา


ให้เจ้าแม่กวนอิมช่วย ได้ไม

ญอะไรเอย

เรารู้สึกว่าเราทำให้เมียเมียเราเจ็บตัวและความรู้สึกเพราะเรา
เสียใจที่เป็นคนทำผิด ผมผิดเอง


ที่พูดเรืองความรู้สึกที่ตกจากที่สูง

ญอะไรเอย

อี้เลี่ยน และ อ้อหลาน
ปลอดภัยแล้ว
และขึ้นมาจากภิพบแล้ว


เมียเรา

ญอะไรเอย

เราและเมียเมีย
ปลอดภัยแล้ว


22ตค14

ญอะไรเอย

ได้โปรมั้ง


อาฟตี้อย่ากให้ยิ้งรักเขาใจถึงความรู้สึก ของอาฟตี้บางนะ
เวลายิ้งรักทำรายจิตใจของอาฟตี้