นิยามที่ดีที่สุด
ฑัยห์วิชยา ทัย-วิด-ชะ-ยา

ฑัยห์วิชยา ทัย-วิด-ชะ-ยา
หญิง
ผู้มีชัยชนะในการทำความดี


ฑัยห์วิชยา ทัย-วิด-ชะ-ยา