นิยามที่ดีที่สุด
ฑสด

= โสด = ไม่มีคู่ (ไม่ใช่ไม่มีค่า) = ไม่มีแฟน (ไม่ใช่ไม่มีใคร)
[อาจเกิดจากการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) ผิดพลาดไป เนื่องจาก โ กับ ฑ อยู่ใกล้กันมาก คืออยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ต่างกันเพียงอยู่กันคนละแถวบนแป้นพิมพ์]


ผมปีเตอร์ คุง ฑสดคับ@"มาคุยกันได้นะคับ [By คุณชาย เตอร์คุง]