เญ็ด


5

ใ้ช้แทนคำว่า "เย็ด" เพื่อหลีดเลี่ยงการเซ็นเซอร์ เวลาพิมพ์ในเกมออนไลน์ หรือตามบอร์ดต่างๆ
อาจจะใช้คำนี้ เพื่อไม่ให้ดูหยาบเกินไป

"เฮ้ย สาวคนนี้ แม่ง น่า เญ็ด จริงๆเลยหว่ะ"


เสนอนิยามใหม่

เญ็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง