นิยามที่ดีที่สุด
เญ็ด

ใ้ช้แทนคำว่า "เย็ด" เพื่อหลีดเลี่ยงการเซ็นเซอร์ เวลาพิมพ์ในเกมออนไลน์ หรือตามบอร์ดต่างๆ
อาจจะใช้คำนี้ เพื่อไม่ให้ดูหยาบเกินไป


"เฮ้ย สาวคนนี้ แม่ง น่า เญ็ด จริงๆเลยหว่ะ"