ญวนไม่ต้องเช็ด


4

ลองผวนดูสิ...

เย็ดไม่ต้องชวน


เสนอนิยามใหม่

ญวนไม่ต้องเช็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง