นิยามที่ดีที่สุด
ญวนไม่ต้องเช็ด

ลองผวนดูสิ...


เย็ดไม่ต้องชวน