นิยามที่ดีที่สุด
ญวนคร่ำเคร็ด

ก็ลองผวนดูสิ...


เย็ดคร่ำครวญ

ญวนคร่ำเคร็ด

ญวนที่มีเสียงอ่อนหวานน่าฟัง เร้าอารมณ์ ขณะบรรเลงเพลงกาม


แม้ว่าหล่อนเป็นจะเป็นณวนแต่ก็ไม่เคยคร่ำเคร็ดให้ใครได้ยินเลย เพราะกลัวคนขางห้องเลียนแบบ