ญวนคร่ำเคร็ด


4

ก็ลองผวนดูสิ...

เย็ดคร่ำครวญ


2

ญวนที่มีเสียงอ่อนหวานน่าฟัง เร้าอารมณ์ ขณะบรรเลงเพลงกาม

แม้ว่าหล่อนเป็นจะเป็นณวนแต่ก็ไม่เคยคร่ำเคร็ดให้ใครได้ยินเลย เพราะกลัวคนขางห้องเลียนแบบ


เสนอนิยามใหม่

ญวนคร่ำเคร็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง