ญวนต้องเช็ด


3

ลองผวนดูสิ...

เย็ดต้องชวน


1

บึน

บึก


-1

ก็ลองผวนดูสิ...

เย็ดไม่ต้องชวน


เสนอนิยามใหม่

ญวนต้องเช็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง