นิยามที่ดีที่สุด
ญวนต้องเช็ด

ลองผวนดูสิ...


เย็ดต้องชวน

ญวนต้องเช็ด

บึน


บึก

ญวนต้องเช็ด

ก็ลองผวนดูสิ...


เย็ดไม่ต้องชวน