ญวนทั้งขะเบ็ด


2

ลองผวนดูสิ...

เย็ดทั้งขบวน


เสนอนิยามใหม่

ญวนทั้งขะเบ็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง