(╯°□°)╯ ┻━┻


14

อีโมชั้นแสดงท่าทางล้มโต็ะแม่งเลยแสรดด

A: งานหนักเหนื่อย จน เครียด ล้มโต็ะแม่งง (╯°□°)╯ ┻━┻ (╯°□°)╯ ┻━┻
(╯°□°)╯ ┻━┻ (╯°□°)╯ ┻━┻(╯°□°)╯ ┻━┻ (╯°□°)╯ ┻━┻ (╯°□°)╯ ┻━┻


เสนอนิยามใหม่

(╯°□°)╯ ┻━┻
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง