นิยามที่ดีที่สุด
(╯°□°)╯ ┻━┻

อีโมชั้นแสดงท่าทางล้มโต็ะแม่งเลยแสรดด


A: งานหนักเหนื่อย จน เครียด ล้มโต็ะแม่งง (╯°□°)╯ ┻━┻ (╯°□°)╯ ┻━┻
(╯°□°)╯ ┻━┻ (╯°□°)╯ ┻━┻(╯°□°)╯ ┻━┻ (╯°□°)╯ ┻━┻ (╯°□°)╯ ┻━┻