นิยามที่ดีที่สุด
(╮°-°)╮┳━┳

ผู้มีมารยาทจิตใจดีสร้างสรรค์อาสาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีฮี้ฮี้ที่ช่วยเก็บโต็ะจากไอ้ตัวข้างล่างให้


(╯°□°)╯ ┻━┻ (╮°-°)╮┳━┳
เก็บหาพ่*ง (╯°□°)╯~( T___T )