(╮°-°)╮┳━┳


14

ผู้มีมารยาทจิตใจดีสร้างสรรค์อาสาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีฮี้ฮี้ที่ช่วยเก็บโต็ะจากไอ้ตัวข้างล่างให้

(╯°□°)╯ ┻━┻ (╮°-°)╮┳━┳
เก็บหาพ่*ง (╯°□°)╯~( T___T )


เสนอนิยามใหม่

(╮°-°)╮┳━┳
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง