นิยามที่ดีที่สุด
- -*

งง งก งวย


งงงงงงงงง

- -*

แปลว่า - -*


-3- -3-