- -*


-2

แปลว่า - -*

-3- -3-


-2

งง งก งวย

งงงงงงงงง


เสนอนิยามใหม่

- -*
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง