นิยามที่ดีที่สุด
+

เป็นเลขที่ชอบนำมาต่อกับเลข18


18+