นิยามที่ดีที่สุด
99

เป็นการแสดงออกว่าเลเวลคุณตันแล้ว


ขณะนี้เลเวลของคุณ ไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้