99


1

เป็นการแสดงออกว่าเลเวลคุณตันแล้ว

ขณะนี้เลเวลของคุณ ไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้


เสนอนิยามใหม่

99
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง