นิยามที่ดีที่สุด
8;p

ควย พิมพ์ผิด


8;p "wvlyf"

8;p

ควย ควยไร ควยไรวิทยา


ควยไรวิทยา

8;p

ควย แต่ลืมกดเปลี่ยนภาษา โทดๆ


8;pwi]jtFp,

กำ มาเป็นประโยค