นิยามที่ดีที่สุด
8y[

คับ กูพิมผิด


w,jsb;8y[
ไม่หิวคับ