7-8=1


2

7-8=1 บางทีเผลอลบแล้วเหลือนิ้วกลาง สัส

567-568 = 1 นิ้วกลาง!?


เสนอนิยามใหม่

7-8=1
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง