9vcs]


10

ตอแหล ใช้ในการไม่อยากพูดตรงๆ

9vcs] (อุ้ยพิมพ์ผิด)


เสนอนิยามใหม่

9vcs]
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง