นิยามที่ดีที่สุด
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

ภาพ ฮิตเลอร์ตอนโชว์กล้าม


Wir werden die Welt regieren [zeigen Muskel].

ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

โชกล้าม


ᕙ(⇀‸↼")ᕗ