♥♥♥


4

หัวใจไงคาวย

ฉัน♥♥♥เธอ


เสนอนิยามใหม่

♥♥♥
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง