นิยามที่ดีที่สุด

โซเวียด......ดิ ดูไม่ออกเหรอ ไอควาย


☭ โซเวียด