นิยามที่ดีที่สุด
⌐╦╦═─

ปืนกลไว้ขู่คน


เรามี⌐╦╦═─เเละเราจะฆ่านาย