⌐╦╦═─


0

ปืนกลไว้ขู่คน

เรามี⌐╦╦═─เเละเราจะฆ่านาย


เสนอนิยามใหม่

⌐╦╦═─
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง