นิยามที่ดีที่สุด
^^

การหลอกด่าอย่างแนบเนียน


พ่อมึงตาย ^^