^^


3

การหลอกด่าอย่างแนบเนียน

พ่อมึงตาย ^^


เสนอนิยามใหม่

^^
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง