@


1

แอด = add = เพิ่ม

โสดคับ @มาด่วนคับ


เสนอนิยามใหม่

@
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง