นิยามที่ดีที่สุด
@

แอด = add = เพิ่ม


โสดคับ @มาด่วนคับ