♥♦♣♠


4

ไอ้สัสป็อกเด้ง

มึงไงตึดไพ่


เสนอนิยามใหม่

♥♦♣♠
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง