นิยามที่ดีที่สุด

สัญรูปที่เติมไว้หลังประโยคใดๆ เพื่อบ่งถึงความมีนัยที่แตกต่างจากความหมายจริงของประโยคนั้นๆ


เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย ♥

รักเธอนะจุบุๆๆ


รักอิอิอิอิอิ จุ้บๆๆๆ

รัก


ฉัน♥เธอ