นิยามที่ดีที่สุด
ไคแด้

คู่รักต่างวง ซึ่งความดำเปนแรงผลักดันให้เขามาคู่กัน -0-


คู่ดรรม(?)