ไคแด้


-1

คู่รักต่างวง ซึ่งความดำเปนแรงผลักดันให้เขามาคู่กัน -0-

คู่ดรรม(?)


เสนอนิยามใหม่

ไคแด้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง