นิยามที่ดีที่สุด
คิดถึงนะ

เป็นประโยคบอกความนัย ความหมายที่แท้จริงคือ เงี่ยน


เราไม่ได้เจอเธอนานแล้วนะ คิดถึงนะ มาหาหน่อย