นิยามที่ดีที่สุด
คิดตี้อะไรวะ

ความหมายเดียวกับคำว่าเหี้ยอะไรว่ะแต่สุภาพกว่า


มันเป็นแบบนี้ไปได้ไง...คิตตี้อะไรวะ