คิดเช่น


3

Kitchen (n) ครัว, ห้องครัว

a: ครัวไร


เสนอนิยามใหม่

คิดเช่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง