นิยามที่ดีที่สุด
คิดเช่น

Kitchen (n) ครัว, ห้องครัว


a: ครัวไร