นิยามที่ดีที่สุด
คุณอู

ได้กันแล้วว ได้กันบ่อยด้วย


คุณอูเค้าได้กันแล้ว