คุณอู


2

ได้กันแล้วว ได้กันบ่อยด้วย

คุณอูเค้าได้กันแล้ว


เสนอนิยามใหม่

คุณอู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง