นิยามที่ดีที่สุด
คุณวิง

อีกร่างของคุณวิงเเละนายวิง
มีเพศไม่เเน่นอน เปลียนเเปลงตามอารมห์์์์์์์์์์
ไม่ชอบพูดหยาบคาย เข้าใจไหมไอ้ควยไอ้สัสนรกโอ้วเย้


คุณนี้พูดจ........สัสัสัสัสัสัสัสอย่าเข้ามา กูไม่วิ่งเเล้วอย่ายิงกู โอ้ยยยๆๆๆๆๆๆ

-ผู้หวังดี (ตายเเล้ว)