นิยามที่ดีที่สุด
คุณหลอกดาว

คำอุทานแสดงความเสียใจเมื่อถูกหลอกให้เชื่อ
มีที่มาจากโฆษณามิสทีน


อีเชี่ยย คุณหลอกดาว

คุณหลอกดาว

ฮอร์โมนซีรี่ อีพี8 ดินกระแทกดาว แล้วทิ้ง ดินมันหลอกดาว อย่าให้เจอนะมึงไอ้ดิน


ดิน/ฟันแล้วทิ้ง
ดาว/คุณหลอกดาว