คิดถึง


7

อดใจไม่ไหว

หื่นจนอยากเจอหน้า


เสนอนิยามใหม่

คิดถึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง