คิดว่าดีก็ทำต่อไป


2

อะไรที่คิดว่าดีแล้ว ก็จรงทำต่อไป อย่าได้แคร์สายตาประชาชน

ถ้าคิดว่าดีก็ทำต่อไปเถอะ การโกงกินบ้านเมืองน่ะ


เสนอนิยามใหม่

คิดว่าดีก็ทำต่อไป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง