คาดวย


1

ควยดา

ดาๆๆๆๆๆๆๆ


เสนอนิยามใหม่

คาดวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง