นิยามที่ดีที่สุด
โชว์ปืนมันขำตรงไหน

โง่จัง


เทรดการ์ดต้อง 2:1 นะ