โชว์ปืนมันขำตรงไหน


0

โง่จัง

เทรดการ์ดต้อง 2:1 นะ


เสนอนิยามใหม่

โชว์ปืนมันขำตรงไหน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง