นิยามที่ดีที่สุด
ชูวู่ว

ชูวู่วมากๆ สิวขึ้นนะเด็กๆ