ชูวู่วเสนอนิยามใหม่

ชูวู่ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง