นิยามที่ดีที่สุด
เชาวน์วิชญ์

เด็กเนิดถูกหลอกเอาตูด ตายคาที่


โดนเอาตูดตาย