เชาวน์วิชญ์


1

เด็กเนิดถูกหลอกเอาตูด ตายคาที่

โดนเอาตูดตาย


เสนอนิยามใหม่

เชาวน์วิชญ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง