นิยามที่ดีที่สุด
ชเวยองแจ

สมาชิกgot7 ตี๋น้อย ชอบแคะ ยองแจใสๆไม่มีจริง


ตามดูได้ในทวิตเตอร์ #ยองแจใสๆไม่มีจริง