นิยามที่ดีที่สุด
ชวลิต

คืออาการของคนรู้ทันเหตุการณ์แล้วหลบเลี่ยงได้หมด


ทางการได้เข้าทลายแหล่งผลิตยาม้า ได้ของกลางกว่า 1 ล้านเม็ด แต่ผู้ต้องหา "จิ๋ว" กันหมด