ชวลิต


1

คืออาการของคนรู้ทันเหตุการณ์แล้วหลบเลี่ยงได้หมด

ทางการได้เข้าทลายแหล่งผลิตยาม้า ได้ของกลางกว่า 1 ล้านเม็ด แต่ผู้ต้องหา “จิ๋ว” กันหมด


เสนอนิยามใหม่

ชวลิต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง