นิยามที่ดีที่สุด
แชะแว่ว

คำพูดแทนคำว่า ชักว่าว ของคนที่ไม่ต้องการพูดตรง ๆ
เพื่อลดความหยาบคายลงเล็กน้อย


A: เมื่อวานกุชวนตีดอทไมมึงไม่มาวะ
B: กุแชะแว่ว AV อาโออิที่ออกใหม่อยู่ว่ะ
A: เย็ดตาม่อน!!!