นิยามที่ดีที่สุด
เชส

คำที่ต่อเนื่องมาจาก "เชด" ที่มีความหมายว่า "เยส"
แต่คำว่า "เชส" ถูกใช้ให้มีประสิทธิภาพในการสถนา


A: เห้ยๆๆ กูได้ตังมา 1000 ว๊ะ
B: เชสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
B: แบ่งกูมั้งดิว๊ะ
A: เออๆ ก็ได้ =.= (เหี้ยบ้านแม่งจน)